กฎหมายง่าย ๆ การที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง | มาตรา 119 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

NỘI DUNG BÀI VIẾT

กฎหมายง่าย ๆ การที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กฎหมายแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 ว่าด้วยเรื่อง การที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

กฎหมายง่าย ๆ การที่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

วิชา กฎหมายแรงงาน เรื่อง คำนิยามในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม


วิชา กฎหมายแรงงาน เรื่อง คำนิยามในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมวดที่ 10 การพักงาน และ 11 ค่าชดเชย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541


See also  มะเร็งปากมดลูก โรคฮิตผู้หญิง | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ | มะเร็งปากมดลูก

การบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์การ
หมวดที่ 10 การพักงาน และ 11 ค่าชดเชย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เรียบเรียงและบรรยายโดย ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์
บรรยายในรายวิชา การบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์การ
ให้แก่นักศึกษาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

หมวดที่ 10 การพักงาน และ 11 ค่าชดเชย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


See also  เปิดบัญชีธนาคารบนมือถือผ่านแอพ SCB easy ภายใน5นาที ไม่ต้องไปที่สาขาธนาราร | สมัคร scb easy net ยัง ไง

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน


บรรยายเรื่อง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพรบ.คุ้มครองแรงงาน
ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับชาติ และนานาชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ผู้บรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิญญา สุขวงศ์
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตอนที่ 1 สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wes-and-vps/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *