คดีรับรองบุตร ขั้นตอนจดทะเบียน EP.3 l Thanu Law Office | การจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสมรส

คดีรับรองบุตร ขั้นตอนจดทะเบียน EP.3 l Thanu Law Office


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ทนายคดีรับรองบุตร ขั้นตอนรับรองบุตร ChildLegitimizationCaseInThailand
Time Index
00:00 Intro
00:32 วิธีการรับรองบุตรของบิดา
01:45 รูปแบบการดำเนินคดี
05:31 ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินคดี
06:40 ผลของการจดทะเบียนรับรองบุตร
ติดต่อสอบถาม Contact us
Tel no : 083 4248098
LINE : @kbv6985j
Email : [email protected]
Website : www.thanulegal.com
Facebook : www.facebook.com/thanulaw
ปรึกษาฟรี บริการทุกวัน 7.00 18.00 Free advice Open daily 7.00 18.00
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
มาตรา 1548 บิดาจะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ต่อ เมื่อได้รับความยินยอมของเด็กและมารดาเด็ก
ในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน ให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาไปยังเด็กและมารดาเด็ก ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมภายใน 60 วันนับแต่การแจ้งนั้นถึงเด็กหรือมารดาเด็ก ให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอม ถ้าเด็กหรือมารดาเด็กอยู่นอกประเทศไทยให้ขยายเวลานั้นเป็น 180 วัน
ในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดา หรือไม่ให้ความยินยอม หรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ การจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร ต้องมีคำพิพากษาของศาล
เมื่อศาลได้พิพากษาให้บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้ และบิดาได้นำคำพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนให้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481
ภาค 5 ครอบครัว
มาตรา 29 การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติแห่งสามีของมารดาในขณะที่บุตรนั้นเกิด ถ้าหากในขณะที่กล่าวนั้น สามีได้ถึงแก่ความตายเสียแล้ว ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของสามีในขณะที่ถึงแก่ความตายให้ใช้กฎหมายเช่นเดียวกันบังคับการฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
มาตรา 30 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดา
ในกรณีที่เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย สิทธิและหน้าที่ระหว่างมารดากับบุตร ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของมารดา
มาตรา 31 การรับเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดาในขณะที่รับเป็นบุตร ถ้าหากในขณะนั้นบิดาได้ถึงแก่ความตายเสียแล้ว ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบิดาขณะที่ถึงแก่ความตาย
The point
1 method of certifying father’s children at 0.32 minutes
2 forms of litigation at 1.45 minutes
3 procedures and time for litigation at 5.31 minutes
4 Results of child registration at 6.40 minutes
The Thailand Civil and Commercial Code
TITLE II
PARENT AND CHILD
CHAPTER I
PARENTAGE
Section 1546. A child born of a woman who is not married to a man is deemed to be the legitimate child of such woman.
Section 1547. A child born of the parents who are not married to each other is legitimate by the subsequent marriage of the parents, or by the registration made on application by the father, or by a judgment of the Court.
Section 1548. When legitimation is applied for by the father, the child and the mother must give consent to the applicant.
In case where the child and the mother do not appear before the Registrar for giving the consent, the Registrar shall notify the child and the mother of the father’s application for registration. If the child or the mother raises no objection or does not give the consent within sixty days after the acceptance of the notification by the child or mother, it is presumed that the child or the mother does not give consent. The period of time shall be extended to one hundred and eighty days in case where the child or the mother has been outside Thailand.
In case where the child or the mother raises an objection that the applicant is not the father, or does not give the consent, or is unable to give the consent, the registration for legitimation must be effected by a judgment of the Court.
After the Court had pronounced a judgment effecting the registration of the legitimation and the judgment has been produced to the registrar for registration, the Registrar shall effect the registration.
ACT TO CONFLICT OF LAW B.E.2481
DIVISION V
FAMILY
Section 30 Right and duties between parents and legitimate child are governed by the law of nationality of the father.
If a child is born of women who is not married, the right and duties between the mother and the child are governed by the law of nationality of the mother
Section 31 Legitimation of a child is governed by the law of nationality of the father at the time of legitimation; if at suchtime, the father happens to be dead, the law of nationality of the father at the time of his death shall govern

See also  Giải Mã Chimney Head: Quái Vật Đầu Ống Khói Trevor HenderSon - Khắc Tinh Của Siren Head Quỷ Đầu Loa | scb airasia
See also  คุยแซ่บShow : “อ.ช้าง ทศพร” เบอร์มงคลเฉพาะคุณจากดีแทค “รวมครบทุกศาสตร์ความมงคล” | คํา น วณ เบอร์ มงคล

คดีรับรองบุตร ขั้นตอนจดทะเบียน EP.3 l Thanu Law Office

See also  gia can ho 1 phong ngu vincity quan 9 bao nhieu tien | du an can ho vincity | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม คู่มือกฏหมาย


คู่มือกฏหมาย เกี่ยวกับชีวิตประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิต ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ประชาชน ได้รู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนได้อย่างดี
หมายเหตุ: ในอนาคตข้อมูลกฏหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินงาน ขั้นตอนวิธี (คลิป การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ.2551)

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม คู่มือกฏหมาย

การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู , การรับรองบุตรและการขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร


การจดทะเบียนรับรองบุตร , การขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุตร , การฟ้องพ่อเด็กให้รับรองบุตร เพื่อเรียกค่าเรียกค่าเลี้ยงดู , การฟ้องแม่เด็กที่กีดกันพ่อเด็กไม่ให้พ่อเด็กพบหรือดูแลเด็ก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

=====================================
คลิปแนะนำ
คลิปซื้อคอนโดต้องรู้กฎหมายกำหนดแบบสัญญาไว้
https://youtu.be/gtgkiuMsOcI
คลิปถูกฟ้องคดีต้องทำอย่างไร..?
https://youtu.be/3QjjrqIzuts
คลิปอายุความบังคับคดีกี่ปี? เริ่มเมื่อไหร่
https://youtu.be/a5NqRt3nrvE
หากท่านผู้ชมมีข้อสอบถาม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายใดๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่การแสดงความเห็นด้านล่างนี้
หรือสามารถสอบถามมาได้ที่
ID Line : wasawatstyle
ทนายวสวัตติ์ ดิษยฐิตพันธ์
Attorney Wasawat Ditsayathitaphan

การฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู , การรับรองบุตรและการขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

\”ทะเบียนสมรส\” มี 12 ประโยชน์ มากมาย มากเกิน กว่าที่คิด (12 Benefit of Marriage Certificate)


จด ทะเบียนสมรส มี 12 ประโยชน์ มากมาย มากกว่าที่คิด
(12 Benefit of Marriage Certificate)
ขอให้ .. ทุกท่าน .. สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว .. แจ่มใส เบิกบาน :))
.. สุขกาย สุขใจ .. ทุกวัน .. ตลอดไปค่ะ … _/\\_
อย่าลืม ! กรุณาส่งต่อ แชร์ ให้กับเพื่อนๆ คนที่รักและห่วงใย ด้วยนะคะ … เพราะ ความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือ \” การให้ \”
โปรดกรุณา
… เชิญกด Like … เชิญกด Subscribe … ด้วยนะคะ … :)))
_/\\_😊😍😋🙏 _/\\_

\

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม คู่มือกฏหมาย


คู่มือกฏหมาย เกี่ยวกับชีวิตประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ในการดำเนินชีวิต ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้ประชาชน ได้รู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนได้อย่างดี
หมายเหตุ: ในอนาคตข้อมูลกฏหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาดำเนินงาน ขั้นตอนวิธี (คลิป การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม บันทึกเสียงเมื่อปี พ.ศ.2551)

การจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม คู่มือกฏหมาย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *