คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 ส.ค. 2564 | เหตุผล เงื่อนไขคุ้มครอง ขอรับเงินคืน | ผู้ฝากควรทำอย่างไร | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 ส.ค. 2564 | เหตุผล เงื่อนไขคุ้มครอง ขอรับเงินคืน | ผู้ฝากควรทำอย่างไร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โลกและประเทศไทยในยุคนี้ที่มีวิกฤตและความเสี่ยงรอบด้านไม่ว่าจะเป็นวิกฤตและความเสี่ยงทางสังคม การเมือง สุขภาพ และเศรษฐกิจ วิกฤตจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างตามมา และในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ความคุ้มครองของบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ฝากมีอยู่จะถูกลดลงไปจากวงเงินที่ได้รับความคุ้มครองในวันก่อนหน้า ก่อนอื่นคงต้องเท้าความกันยาวไปถึง ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งระบบสถาบันการเงินของไทยต้องประสบปัญหาจนลุกลามกลายเป็นวิกฤติทางการเงินโด่งดังไปทั่วโลก พลอยทำให้อาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลกเพราะวิกฤติทางการเงินดังกล่าวรู้จักกันดีในชื่อของ วิกฤติต้มยำกุ้ง (Tom Yum Kung Crisis) และส่งผลทำให้รัฐบาลในขณะนั้นได้ออกมติคณะรัฐมนตรีคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากทุกคนที่มีอยู่ในสถาบันการเงินต่างๆเต็มจำนวน เพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของผู้ฝากและเจ้าหนี้ รวมทั้งนักลงทุนต่างๆต่อระบบทางการเงินให้กลับคืนมา
อย่างไรก็ตามการที่รัฐคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวนก็อาจส่งผลให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงเกินไป เพราะผู้ฝากจะไม่พิจารณาความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินก่อนที่จะทำการฝากเงิน เนื่องจากเห็นว่าได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนจากรัฐฯ การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงเป็นการลดภาระทางการเงินของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งก็จะตกเป็นภาระของผู้เสียภาษีในที่สุดและเป็นการควบคุมสถาบันการเงินจากการใช้กลไกตลาดให้มีการดำเนินงานที่รอบคอบมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินอีกด้วย
เนื่องจากถ้าหากยกเลิกมาตรการคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวน แล้วไม่มีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาดูแลเงินฝากของระบบสถาบันการเงินอาจส่งผลทำให้เกิดการตื่นตระหนกและแห่กันไปถอนเงินฝากออกจากระบบสถาบันการเงิน
จนเกิดเป็นวิกฤติทางการเงินรอบใหม่ขึ้นมาก็ได้
ทั้งนี้สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ (ซึ่งรวมถึงสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการในประเทศ) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ส่วนสถาบันการเงินที่นอกเหนือจากประเภทที่กล่าวข้างต้น จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เงินฝากที่เปิดไว้ที่สถาบันการเงินตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นที่เป็นเงินสกุลบาทและเป็นบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ในปัจจุบันครอบคลุมถึง เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์/ สะสมทรัพย์/ เผื่อเรียก เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และใบรับฝากเงิน วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งเป็นจำนวนเงินฝากที่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะได้รับคืนทันที จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากในลำดับแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 30 วัน หลังจากยื่นคำขอรับเงิน จะมีการปรับลดลงเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อ 1 รายของผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงินตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำหรับจำนวนเงินฝากส่วนที่เกินวงเงินคุ้มครอง ผู้ฝากเงินจะมีโอกาสได้รับคืนเพิ่มเติมเมื่อการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเสร็จสิ้นในกรณีที่ผู้ฝากมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชีที่เปิดอยู่กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง จะต้องนำเงินฝาก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมารวมคำนวณ อันที่จริงแล้ววงเงินความคุ้มครอง 1 ล้านบาทดังกล่าว จะต้องมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ จึงมีการขยายระยะเวลาบังคับใช้มาเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2564
ต่อไปนี้คือ 3 วิธีจัดการความเสี่ยงจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ในวันที่วงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อ 1 ราย ต่อ 1 สถาบัน
1. ก่อนฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ผู้ฝากจึงต้องทำการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินควบคู่ไปกับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นๆด้วย ซึ่งจะส่งผลทำให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของเงินฝากที่ระดมมาจากผู้ฝากด้วยเช่นกัน
2. ผู้ฝากที่มีเงินฝากในสถาบันการเงินแห่งใดมากกว่า 1 ล้านบาท ก็อาจทำการกระจายเงินฝากที่มี ไปฝากในสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อให้ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อ 1 รายของผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน
3. ผู้ฝากควรทำการศึกษา ทางเลือกการออมและการลงทุนอื่นๆ ที่จะทำให้ได้รับอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่มีความเสี่ยงอยู่ภายใต้ระดับที่ยอมรับได้
อย่าลืมกด ติดตามและกด Like เพื่อให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ
หากมีข้อแนะนำสามารถคิดชมได้ที่คอมเม้นนะครับ
ขอบคุณครับ
ติดตามข่าวสาร และสาระดีๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่
https://www.facebook.com/ThaipfaThaiProfessionalFinanceAcademy/
https://www.facebook.com/Thaipfa/
ติดตามเครื่องมือการวางแผนการเงิน และโปรแกรมวางแผนการเงินได้ที่
https://www.facebook.com/allaboutfin/
http://www.allaboutfin.com/
สนใจอบรมหลักสูตรทางการเงินเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP มาตรฐานสากลโดยศูนย์อบรม ThaiPFA
ThaiPFA ศูนย์อบรมที่มีประสบการณ์ในการจัดอบรมอย่างยาวนาน
ThaiPFA ศูนย์อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP แห่งแรกในประเทศไทย
ThaiPFA บรรยายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมการเงินได้ที่
http://www.thaipfa.co.th/
http://www.thaipfa.com/

See also  วิธีขอสเตทเม้น กรุงเทพ - บนมือถือ iBanking ง่ายๆ | สเตดเมน
See also  Mẫu nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ đẹp, giá rẻ được nhiều người xây dựng | nhà 2 tầng giá rẻ | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท 11 ส.ค. 2564 | เหตุผล เงื่อนไขคุ้มครอง ขอรับเงินคืน | ผู้ฝากควรทำอย่างไร

วางแผน ลงทุน ให้เงินทำงาน สร้างกระแสเงินสดไหลเข้า l ออมอย่างไร วิธีไหน ให้มีปันผลใช้ เดือนละ5,000 บ.


Than Money Trick 🚩 ชวนเพื่อนๆมาวางแผนการออมเงิน และลงทุน ให้เงินทำงาน สร้าง Passiveincome ใครกำลัง เริ่มต้นลงทุน อยากหาวิธีลงทุน ที่สร้างกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋าของเราได้เรื่อยๆ ให้เรามีเงิน จากการที่ส่งเงินไปทำงาน ปีละ 60,000บาท ไว้ใช้เดือนละ 5,000บาท เราต้องทำอย่างไร เครื่องมือการลงทุนแบบไหนจะพาเราไปถึงเป้าหมาย?
ลองฟังคลิปนี้ รับรองได้ไอเดียดีๆ ไปวางแผนต่อยอดการลงทุนเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ
ลงทุนต้องอาศัย \”เงิน\” และที่สำคัญคือ \”ความรู้\”
ลงทุนเมื่อพร้อม และ ศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
✅✅ใครอยากศึกษาเรื่อง เครื่องมือทางการเงิน การลงทุนที่น่าสนใจ ให้ดู Playlist นี้ค่ะ https://www.youtube.com/playlist?list=PLWTrWyzVNTjKP8WeydF53Rbmn31oHhcU
เพื่อนๆอาจะสนใจคลิปนี้
✅ วิธีลงทุน เริ่มต้นที่เงิน 1,000บาท https://www.youtube.com/watch?v=Pt8pRgWe054\u0026t=1s
✅อัปเดตดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ https://www.youtube.com/watch?v=ILDLicBNr6k\u0026t=4s
✅วิธีออมเงินเกษียณ ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย https://www.youtube.com/watch?v=PNcfoFThFWo\u0026t=567s
✅วิธีแบ่งบัญชี ที่ดีต่อใจ https://www.youtube.com/watch?v=9SaQonYpR6s
✅เก็บเงินออมฉุกเฉิน https://www.youtube.com/watch?v=7gR_PrhRjNs\u0026t=31s
✅วิธีเก็บเงิน ฉบับ Than Money Trick https://www.youtube.com/watch?v=_U4AwZLO70o\u0026t=600s

See also  ลงทะเบียนพร้อมเพย์ SCB easy ไทยพาณิชย์ | ไทยภานิช

📌เข้าร่วมกลุ่ม \”เพื่อนออมเงินและลงทุน\” 👉🏻 https://www.facebook.com/groups/853842831690160/?ref=share
ติดตามกันได้ที่ 👉🏻 Facebook FanPage : https://www.facebook.com/thanmoneytrick/

วางแผน ลงทุน ให้เงินทำงาน สร้างกระแสเงินสดไหลเข้า l ออมอย่างไร วิธีไหน ให้มีปันผลใช้ เดือนละ5,000 บ.

ฝากเงินมั่นใจ เป้าหมายเป็นจริง!


จะเก็บเงินไว้ท่องเที่ยว หรือทำธุรกิจส่วนตัว
ก็เป็นจริงได้ทุกเป้าหมาย เมื่อมีเงินฝาก!
.
DPA คุ้มครองเงินฝากอัตโนมัติ ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเปิดบัญชีกับ 35 สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ให้คุณฝากเงินได้อย่างมั่นใจ เป้าหมายไหนก็แฮปปี้ ไม่มีสะดุด
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากได้ที่ www.dpa.or.th
.
DPA
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
คุ้มครองทุกจังหวะชีวิต

ฝากเงินมั่นใจ เป้าหมายเป็นจริง!

Corporate Video สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ฉบับภาษาไทย


แม้ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่หากเกิดปัญหาขึ้นที่ส่งผลกระทบให้ธนาคารต้องถูกปิดกิจการ ใครจะเป็นผู้ดูแลเงินฝากของประชาชนและทำหน้าที่จ่ายเงินฝากคืน?

Corporate Video สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ฉบับภาษาไทย

สรุปครบจบคลิปเดียว \”คุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท\”


[Wealth News]สรุปครบจบคลิปเดียว “คุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท”
0:25 คุ้มครองทำไม?
3:26 คุ้มครองใคร?
4:18 คุ้มครองอะไรบ้าง?
6:40 ฝากเงินเกินที่คุ้มครอง ต้องทำยังไง?
9:43 สถาบันการเงินไทย น่าเป็นห่วงแค่ไหน?
สรุปครบจบคลิปเดียว กับ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี
WealthNews ให้เงินทำงาน คุ้มครองเงินฝาก
Facebook: https://www.facebook.com/WealthMeUp​
Line: https://line.me/R/ti/p/%40wealthmeup​
Instagram: https://www.instagram.com/wealthmeup​
Website: http://www.wealthmeup.com

สรุปครบจบคลิปเดียว \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwes-and-vps/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *