พลังงานสะอาด(Clean Energy) คืออะไรกันนะ? | พลังงานสะอาด คือ

พลังงานสะอาด(Clean Energy) คืออะไรกันนะ?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รายวิชา 315201 sec03
Mini Project : VDO/Animation จากหัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกหรือพลังงานสะอาด
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
6310410233 นางสาวสุคนธ์ฑา อินทร์ขาว
6310410221 นางสาวชวัลลักษณ์ ทองเขียว
6310410011 นางสาวกานต์ธิดา ศรีบุรมย์
6310410089 นางสาวบุญญาลักษ์ ตั้งหลัก
6310410214 นางสาวศรสวรรค์ นาแขม
6310410146 นางสาวศศิธร คำเลิศ
6310410129 นางสาวมนัสชนก จิตมนัส
6310410051 นางสาวณัฐวีระยา ศรีนุ่น
6310410133 นางสาวรังสิมา สีมาวงษ์
6310410246 นางสาวทิฆัมพร ณ พัทลุง

พลังงานสะอาด(Clean Energy) คืออะไรกันนะ?

พลังงานยุคใหม่ ในมุมของ ปตท.


พลังงานยุคใหม่ ในมุมของ ปตท.
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พลังงานหมุนเวียน กำลังกลายเป็นเมกะเทรนด์ของโลก
หากเรามาดูการคาดการณ์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA
ในปี ค.ศ. 2040 โลกของเราจะใช้พลังงานจาก
น้ำมัน 27%
ก๊าซธรรมชาติ 26%
พลังงานหมุนเวียน 23%
ถ่านหิน 20%
นิวเคลียร์ 4%
หากนำมาเทียบกับการใช้พลังงานในยุคนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าโลกของเราจะหันเข้าหาพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
แล้ว ปตท. บริษัทพลังงานแห่งชาติ มีมุมมองกับเรื่องนี้ อย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
แม้ว่าปัจจุบัน หลายคนจะพูดถึงพลังงานหมุนเวียน หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ทำให้เรา สามารถผลิตพลังงานมาใช้เองได้ (ตัวอย่างโมชันกราฟิก เช่น โซลาร์รูฟ)
ปตท. ยังมองว่าแหล่งพลังงานสำคัญ ที่จะเป็นรอยต่อระหว่างพลังงานจากฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน
ก็คือ “ก๊าซธรรมชาติ”
นั่นก็เพราะว่า ก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาด
สะท้อนมาจาก ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ จากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิง
(นำเสนอเป็นกราฟอินโฟเปรียบเทียบ)
ถ่านหิน 1.04 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อกิโลวัตต์ ชั่วโมง
ลิกไนต์ 0.86 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อกิโลวัตต์ ชั่วโมง
ดีเซล 0.67 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อกิโลวัตต์ ชั่วโมง
ก๊าซธรรมชาติ 0.39 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์ ต่อกิโลวัตต์ ชั่วโมง
จะเห็นได้ว่าก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปริมาณที่น้อยกว่าถ่านหินกว่า 1 ใน 3 ซึ่งจากข้อมูลที่เห็น ทำให้เราสรุปได้ว่า ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามามีบทบาทกับเรามากขึ้น
อีกเรื่องสำคัญก็คือ เรายังมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่ทั่วทุกมุมโลก และเพียงพอต่อการใช้งาน เป็นอีกร้อยปี จากแนวโน้มที่เห็น จึงทำให้กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวของ ปตท. 30 ปี ต่อจากนี้
จะมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นหลัก และได้ตั้งเป้าหมาย การดำเนินการแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย
LNG Receiving Terminal หรือ สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
LNG Truck Loading เพื่อรองรับผู้ใช้ก๊าซที่อยู่นอกแนวท่อ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทย เป็น LNG Hub
หรือศูนย์กลางการซื้อขาย LNG ระดับภูมิภาค

See also  10 ไม้ดอกสวยงาม จัดสวนสวย Beautiful flowers, Beautiful garden | ค่าเงินยูโร วันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์

แล้ว ปตท. มีมุมมอง การลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า อย่างไร?
ปตท. จะเข้ามาสนับสนุนการใช้พลังงานรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยธุรกิจแรก ที่จะเข้ามาพัฒนาก็คือ
การขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน
ปตท. มีเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
อยู่ที่ 8,000 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมายดังกล่าว จะเป็นการดำเนินงานร่วมกับ บริษัทในเครืออย่าง GPSC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งเป้าหมายของ ปตท. ก็คือ ธุรกิจแบตเตอรี่
รู้หรือไม่ว่ามูลค่าตลาดแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12.3% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2579
จะมีการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าถึง 1.2 ล้านคัน นั่นจึงทำให้ ปตท. เริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่
สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนไทย เข้าถึง EV คุณภาพในราคาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ปตท. ยังมีแผนในการขยายพื้นที่ให้บริการ
สถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ EV Charger อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการขยายธุรกิจเริ่มต้นจาก Prime Locations เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม สำนักงาน พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงสถานีบริการน้ำมัน
เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการ และรองรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยในอนาคต
จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจพลังงานกำลังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่าน 41.สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของเรา ไม่มากก็น้อย
ซึ่งถ้าเราดูจากมุมมองต่อเทรนด์ในอนาคต และการเตรียมพร้อมของ ปตท.
เราก็น่าจะสรุปได้ทันทีว่า ปตท. เตรียมพร้อมอย่างดี สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง..

See also  ขายอะไรดี 2021 - แนะนำแหล่งหาของมาขาย ถูกกว่า shopee !!! ** อัพเดต 1 ก.ค. 2564 ปิดกิจการ ** | สินค้า มา แรง

พลังงานยุคใหม่ ในมุมของ ปตท.

Renewable Energy Explained in 2 1/2 Minutes


This is an unofficial explainer video I created for a college project. I decided to gear it toward TheSolutionsProject.org. The assets went from Adobe Illustrator to After Effects. This animation explains the different types of energy such as, fossil fuels, biomass, nuclear and renewables.
Written, animated and illustrated by Dane Bliss
Music by: Essa: https://soundcloud.com/essa1
Voiceover by: Mike Porter: https://goo.gl/GNouYE
Visit my online portfolio to see some more work at http://www.DaneBliss.com
Twitter: https://twitter.com/DaneBlissDesign
Facebook: https://www.facebook.com/DaneBlissGraphicDesign813194572110628/timeline/

Renewable Energy Explained in 2 1/2 Minutes

พลังงานสะอาดของไทยจะก้าวไปอย่างไรในอนาคต คุยกับ ‘อมร ทรัพย์ทวีกุล’ [email protected] | The Next Ep.3


‘พลังงานสะอาด’ คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญของเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้คน แม้ในวันนี้ยังไม่ครอบคลุมการใช้ชีวิตทุกมิติ เพราะมีหลายเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน และอีกหลายสิ่งมากมาย
.
The Next และ ‘กวาง อรการ’ ชวนพูดคุยกับ ‘อมร ทรัพย์ทวีกุล’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ([email protected]) ถึงตัวแปร เป้าหมาย และอนาคตของพลังงานสะอาด ทั้งในภาพรวมประเทศ และเรื่องใกล้ตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้า
ประเด็นสนทนา
[1:31] พลังงานและเทรนด์การอยู่อาศัยในอนาคต
[3:45] เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พลังงาน
[6:00] ภาษีคาร์บอน / ข้อบังคับเพื่อให้ธุรกิจและผู้คนรักษาสิ่งแวดล้อม
[7:36] ต้นทุนของพลังงานสะอาด ที่ต้องทำให้สมดุล
[8:41] ไฟฟ้า และสถานการณ์พลังงานสะอาดของไทย
[11:48] การเก็บพลังงาน (Energy Storage) บทบาทสำคัญของพลังงานสะอาด
[13:49] แนวโน้มราคาของ Energy Storage
[17:14] อนาคตพลังงานสะอาดจะเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุด
[18:37] พลังงานไฟฟ้าไทย อยู่ตรงไหนของโลก
[20:18] อนาคตรถยนต์ไฟฟ้า
[22:46] รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จนานแค่ไหน
[29:24] ลูกค้าใหม่ของการไฟฟ้า
[32:56] ก้าวของ [email protected] กับโควิด19
[36:18] แผนงานต่อไปของ [email protected]
[41:40] สถานีชาร์จรถ EV ครอบคลุมแค่ไหน
[45:48] รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น แล้วรถเก่าจะไปอยู่ไหน
[47:53] ความคืบหน้าของเรือไฟฟ้า
[51:07] เรือไฟฟ้าจะเข้ามาเปลี่ยนการเดินทางอย่างไร
[53:34] เสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงาน
.
.
พลังงานสะอาด กวางอรการ TheNext กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

See also  สะท้อนเสียงคนเมืองกับความเชื่อเรื่อง ‘เบอร์มงคล’ จริงหรือไม่ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น | เบอร์ มงคล ดู ยัง ไง

ติดตาม \”กรุงเทพธุรกิจ\” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
Line: https://line.me/R/ti/p/%40rvb8351i
Twitter: https://twitter.com/ktnewsonline
Website : http://www.bangkokbiznews.com
Youtube: https://www.youtube.com/user/KrungthepTurakij
Blockdit : https://www.blockdit.com/bangkokbiznews
Instagram: https://www.instagram.com/bangkokbiznews
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangkokbiznews
Soundcloud: https://soundcloud.com/bangkokbiznews
Spotify: https://qrgo.page.link/CHpWR

พลังงานสะอาดของไทยจะก้าวไปอย่างไรในอนาคต คุยกับ ‘อมร ทรัพย์ทวีกุล’ E@ | The Next Ep.3

PSI Energy พลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต


\”PSI ENERGY\”
พลังงานบริสุทธิ์ สู่พลังไฟฟ้าแห่งอนาคต ให้เราได้ใช้อย่างมีคุณภาพ ไม่มีที่สิ้นสุด
วันนี้ PSI เราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
พีเอสไอฯ เรามุ่งมั่นให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกทางเลือกสำหรับพลังงานทดแทนที่คุ้มค่าที่สุด PSI SOLAR CELL พลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต
\r
สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้า โทร. 1247\r
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.psi.co.th\r
\r
psi\r
energy
โซล่าเซลล์
จานดาวเทียม PSI
S3Hybrid\r
กล้องวงจรปิด\r
เครื่องกรองน้ำ\r
เครื่องแยกน้ำ

PSI  Energy พลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคต

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *