โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ผลิตภัณฑ์สินค้า

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตําบล แบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง U2Tทุ่งกว๋าว
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทางโครงการได้มีการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าในตำบล โดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลทุ่งกว๋าวและได้กลุ่มเป้าหมาย 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางโครงการได้นำมาวิเคราะห์และคัดเลือก ตามเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์ OTOP กรมพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์การคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 จึงได้กลุ่มตัวอย่างเพียง 3 กลุ่ม ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน😊
๊U2T
Areaเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตำบลทุ่งกว๋าว
ฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่ง ช่องด้วยนะครับ
สามารถแชร์ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์กรุ๊ป


สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร.0966549392
หรือไลน์ส่วน ID: 0966549392
ได้รับมาตราฐานจากคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.เลขที่ 0310/7826
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับมาตรฐานการผลิตสากล GMP \u0026 HACCP มีเครื่องหมายรับรองอาหารเจ รวมไปถึงเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผลิตภัณฑ์ไลฟ์กรุ๊ปทุกชนิดได้ขอจดแจ้งกับอย.อย่างถูกต้องตามกฏหมายกำหนดแน่นอนจ้า

See also  ช่องเย็น กินลมชมวิวเขาสุดอลังการ กำแพงเพชร | Travel 101 | SS1:Ep9 | กำแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์กรุ๊ป

จ แพร่ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล


ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium อาหารสู่สากล
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 26 พ.ย.64 ณ เวทีกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร่ จัดงานแถลงข่าว นวัตภัตรา พัฒนาอาหารอร่อยสู่ครัวโลก \”โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร สู่สากล โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รอง ผวจ.แพร่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้มีเกียรติ อาทิ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ นายศุภวุฒิ พุฒิตรง รองนายก อบจ.น่าน นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมพิธีเปิด
นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาชุมชนจ.แพร่กล่าวรายงานว่าโครงการนี้กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยดำเนินการในเรื่องการลงทะเบียน การคัดสรร การพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องยาวนานทำให้สินค้า OTOP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชนบท ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการบริโภคอาหารในบ้านเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มปริมาณการใช้อาหารในลักษณะกึ่งสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารให้มีความหลากหลาย และพัฒนาเข้าสู่ระบบอาหารกึ่งอุตสาหกรรม และต้องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรคงเหลืออยู่ในแต่ละฤดูกาลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกรณีที่จังหวัดแพร่มีโรงงานแปรรูปอาหารและโรงงานขนาดใหญ่พร้อมอยู่แล้ว จึงดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น Premium ประเภทอาหารสู่สากล ขึ้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากลทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศและตลาดออนไลน์ OTOP ประเภทอาหาร และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารสู่ระดับสากล จำนวน 252 ผลิตภัณฑ์
นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รอง ผวจ.แพร่ กล่าวเปิดงาน ว่า รู้สึกยินดีที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดแพร่ดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ขณะนี้จังหวัดแพร่ ได้มีมาตรการผ่อนปรนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดงานต่างๆได้ภายใต้มาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมจังหวัด ทำให้ผู้ผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสุขเพิ่มขึ้น
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ กล่าวว่า อบจ.แพร่พร้อมสนับสนุนกับโครงการนี้ ขณะนี้ อบจ.แพร่ ได้มีกลุ่มเครือข่ายปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ครบทั้ง 8 อำเภอแล้วและจะได้ต่อยอด เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาให้ อาหารจังหวัดแพร่ สู่ระดับโลกต่อไป ขอขอบคุณ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ จน จ.แพร่ เป็นจังหวัดแรก ในประเทศไทยที่นำร่องโครงการนี้ นับเป็นโอกาสอันดีของชาวแพร่
ทางด้าน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้จังหวัดแพร่ กำลังจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารรูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ใหม่ ซึ่งเป็นแบรนด์ของจังหวัดแพร่ จากฝีมือเชฟระดับโลก เชฟชุมพล แจ้งไพร มิชลินสตาร์ 2 ดาว จึงอยากให้ทุกคนได้ลองชิม เพราะเป็นอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ถนอมอาหารเยือกแข็งด้วยระบบไนโตรเจน ซึ่งทำให้อาหารยังคงความสดเหมือนเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ รสชาติอร่อย เก็บได้นาน โดยไม่ใช้ วัตถุกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรสและดีต่อสุขภาพ ถ้าคุณได้ลองแล้วจะไม่ผิดหวังประชาชนชาวจังหวัดแพร่ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากปี 2564 จำนวน 1,497.30 ล้านบาท สู่เป้าหมาย 1,602.12 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนา ทำให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 และเชิญพี่น้อง นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว เลือกชิมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและรูปแบบตอบสนต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและภาพรวมของจังหวัด สร้างความกินดีอยู่ดี มีความสุขของพี่น้องชาวแพร่

See also  BÁN BIỆT THỰ ECOPARK GIÁ COVID | LIÊN HỆ: 0812 717 696 | giá nhà ecopark | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất
See also  วิทยากรโครงการอาสา904(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10) - เพราะดี EP12 | จิตอาสา 2562

จ แพร่ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล

ทำอินดีมแล้วท้อ ชวนใครก็ไม่ทำ ขอระบายหน่อยเถอะ #อินดีม #โปรเจคปลดหนี้อินดีม


เพียงเข้าใจแผน ทุกคนจะไม่ลังเลเลย
แตกต่างและดีกว่า ดูแลกันเป็นทีม ไม่ทิ้ง ไม่เท
ดูแลเพียง 2 โตข้างเดียวก็ได้เงิน มีเงินเดือนตลอดชีวิต
ลงทุน มี3ขนาด
XS เพียง 1,690 สามารถมีรายได้ 200800 ต่อวัน
(เริ่ม 12/12/61)
S เพียง 2,500 สามารถมีรายได้ 4005,200 ต่อวัน
L เพียง 21,000 สามารถมีรายได้ 40040,000 ต่อวัน
จะมีธุรกิจอะไรที่ ลงทุน 1,690. แล้วได้มีรายได้เข้าทุกวัน ตลอดชีวิต
✔️คนไม่พร้อมก็ทำได้
✔️คนไม่เก่งก็ทำได้
✔️ไม่ประสบการณ์ก็ทำได้
ทำเถอะ‼️ อย่าคิดมาก ถ้าอยากปลดหนี้
สมัครสมาชิกลิงค์นี้
https://member.indeem.me/th/register/efb9782cc42b45f9a897e46f5de5e1b4

อินดีม
indeem
indeemthailand
โปรเจคปลดหนี้อินดีม
งานเสิรม
งานผ่านเน็ต
งานออนไลน์
งานผ่านมือถือ
งานได้เงินจริง
อาชีพเสริม
อาชีพทำจากที่บ้าน
อาชีพออนไลน์

ทำอินดีมแล้วท้อ ชวนใครก็ไม่ทำ ขอระบายหน่อยเถอะ #อินดีม #โปรเจคปลดหนี้อินดีม

ระบบ ผลิตภัณฑ์สินค้า (OTOP) PHP7 MySQLi Ajax SweetAlert AdminLTE


otop php project
ระบบแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า otop ราคา 2,000 บาท!
รายละเอียด https://devtai.com/?p=1071
สอนติดตั้งระบบ https://bit.ly/3hnPP73
พัฒนาด้วย PHP7 MySQLi Ajax Bootstrap AdminLTE
รองรับทั้ง php5 และ php 7 สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
จัดโค้ดเป็นระเบียบ มีคอมเม้นต์โค้ดให้

ระบบ ผลิตภัณฑ์สินค้า (OTOP) PHP7 MySQLi Ajax SweetAlert AdminLTE

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wes-and-vps/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *