โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคม | โครงการ เพื่อ สังคม

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจเพื่อสังคม

New normal CSR project : โครงการ CSR เพื่อสังคม


คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล
ในหัวข้อ : โครงการ CSR เพื่อสังคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จัดทำโดย
1.นางสาวณัฐวรรณ วีระเกียรติ 3004632044
2.นายจักรกฤษ นินบดี 3004632055
3.นางสาวนริศรา หงษ์สุวรรณ์ 3004632057
4.นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรเงิน 3004632058
5.นายเจนณรงค์ ทันการ 3004632060
6.นางสาวจุฬธิดา โมรีรัตน์ 3004632062
7.นางสาวสรินทร์นา ยิ้มสุขเยี่ยม 3004632064
8.นางสาวอลิเซีย นิยมเดชา 3004632066
9.นางสาวธัญวรัตม์ ชาวนาคาด 3004632067
10.นายธนกฤต แปงแก้ว 3004632069
11.นางสาวชนนิกานต์ พิพัฒน์ธนานุกุล 3004632071
12.นางสาวธนพร จันทนะโสตถิ์ 3004632083
13.นางสาวมนัสนันท์ ศรีสาครสุข 3004632084
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
สาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เสนอ
อาจารย์สุชาดา บุญเรือง
หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำติชมและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

See also  อัตราแลกเปลี่ยน เงินแข็ง เงินอ่อน เพราะอะไร? [ รู้จริงเศรษฐกิจไทย ] | ค่าเงิน$

New normal CSR project : โครงการ CSR เพื่อสังคม

โครงการเพื่อสังคมของ กฟผ. (TH)


โครงการเพื่อสังคมของ กฟผ. (TH)

EP.1\”พนักงานเอกชน แบ่งเวลาทำตามศาสตร์พระราชา\” ยุทธ-อายุทธพร บูรภักดิ์//สามอาชีพฯ


EP.1 \”พนักงานเอกชน แบ่งเวลาทำตามศาสตร์พระราชา\” ยุทธอายุทธพร บูรภักดิ์ เป็นพนักงานบริษัทที่พัทยา ชลบุรี ทำนาที่บ้านเกิด มหาสารคาม ระยะทาง ประมาณ 500 กม. มีความมุ่งมั่นที่จะทำตามแนวทางตามทางศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน มั่นคงของครอบครัว วันที่ 10 พ.ย. 2562 บ้านค้อม่วง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม คนบ้าปลูกต้นไม้ โคกหนองนา ศาสตร์พระราชา
สนใจข้อมูล โทร.0816873839 , Facebook : อายุทธพร บูรภักดิ์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022875916042
PhotoStory : Tainae Moongmachon
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001576782186
Edit : Hinfai Pok Maiyodklang
https://www.facebook.com/pok.hinfai

See also  รอยยิ้มนักสู้ | ตัวเรา

\”สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ\” 1.กสิกรรมไร้สารพิษ(สร้างอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ) 2.ปุ๋ยสะอาด(ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับคนสัตว์สิ่งแวดล้อม) 3.ขยะวิทยา(จัดการขยะอย่างมีระบบ มีรายได้และลดโลกร้อน)
https://www.youtube.com/channel/UC6vdnJccKowk2aLzjvpIRg?disable_polymer=true

EP.1\

สร้างความยั่งยืนแบบคนรุ่นใหม่ พัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาวิถีชีวิต สร้างความสุข และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จึงเกิดเป็นโมเดลต้นแบบ “โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา” ที่ ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา เป็นโครงการต้นแบบบนที่ 9 ไร่ ที่สมาชิกคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกแบบอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารอบรมและทำกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ ที่สมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันมาแบ่งปันความรู้ที่ตนเองถนัด รวมถึงมีร้านเบเกอรี่ที่ใช้วัตถุดิบจากในชุมชนเพื่อให้ทุกคนเห็นประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้จะเป็นเหมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างคนเมืองและคนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เห็นคุณค่าของสิ่งที่มี ทั้งพื้นที่ทำกิน วัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญที่คนชุมชนมี เพื่อส่งต่อความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น
กลุ่มเซ็นทรัล เราให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแรงและส่งเสริมความยั่งยืนในสังคมไทย เราเล็งเห็นว่าชุมชนแม่ทา เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความพร้อมและความตั้งใจจริงในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เราจึงได้ร่วมกับ WWFThailand, มูลนิธิ FLR349 และหน่วยงานมากมายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ สนับสนุนงบประมาณโครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา, สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอบรมและห้องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และสนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักและติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา.นอกจากนี้เรายังรับซื้อผลผลิตและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ที่ จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ และ Tops Thailand ท็อปส์ ไทยแลนด์ ทั้ง 7 สาขา ใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ลำปาง ด้วยเพื่อช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นด้วย
“เซ็นทรัล ทำ” เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของชาวแม่ทาในวันนี้จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต สิ่งต่างๆ ที่ทุกคนเริ่มทำในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน สร้างความสุขแบบพอเพียงและสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนด้วย
โครงการพื้นที่วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา 
เซ็นทรัลทำ
ทำด้วยกันทำด้วยใจ
CENTRALTham

See also  Giá sơn nhà hiện nay là bao nhiêu tiền 1 mét vuông? nhà mới hoặc nhà cũ? | giá sơn nhà | Tin tức bất động sản tổng hợp mới nhất

สร้างความยั่งยืนแบบคนรุ่นใหม่ พัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *