Mặt Bằng Tháp B

Tháp B ( Mặt đường Lê Đức Thọ): có 168 căn hộ cao cấp, gồm 06 loại căn hộ: B1 95,9m2(84,7m2); B2 106,2m2(96m2); B3 97m2(86,8m2); B4 137m2(121,7m2); B5 101,3m2(90,5m2); B6 106.1m2(96,1m2)

Mặt bằng tổng thể căn hộ tòa B dự án Sun Square

Mặt bằng tầng điển hình tòa Tháp B

Dưới đây là thiết kế chi tiết căn hộ tòa nhà B Sun Square

Căn hộ điển hình B1-95.9m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B1-95.9m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B2-106.2 m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B2-106.2 m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B3-97 m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B3-97 m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B4-137m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B4-137m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B5-101.3m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B5-101.3m2 tòa B dự án Sun Square

 Căn hộ điển hình B6-106.1m2 tòa B dự án Sun Square

Căn hộ điển hình B6-106.1 m2 tòa B dự án Sun Square